Први рачунар

Први рачунар набављен 1968. године био је IBM 360/44. Имао је контролни панел, процесор 1 MHz, 64 KB феритне меморије, читач и бушач картица и две диск јединице од 1.7 MB, као и штампач (600 редова/min). У тренутку инсталирања је био највећи рачунар у држави.

Рачунари данас

Данас Рачунарска лабораторија одржава 7 рачунарских учионица на 3 локације. Сви рачунари су умрежени у локалне мреже и повезани су на Интернет.

Сервери

У надлежности Рачунарске лабораторије је више сервера у оквиру Факултета.

Највише коришћени су студентски сервер алас, наставнички сервер поенкаре, као и сервер хипатија - електронски индекс.

Лиценцирани софтвер

За академске потребе запослени и студенти могу бесплатно добити лиценце за коришћење Мајкрософтовог софтвера.

Рачунарска лабораторија Математичког факултета Универзитета у Београду

Рачунарска лабораторија Математичког факултета Универзитета у Београду као посебна јединица у оквиру Факултета постоји од 1994. године. Њен стварни почетак се везује за 1968. годину и оснивање Рачунског центра Математичког института САНУ.

Активности

Рачунарска лабораторија пружа услуге наставном и ненаставном особљу и студентима Математичког факултета Универзитета у Београду, у циљу квалитетног и редовног одржавања наставе и испита, као и рада на пројектима.